Rozstanie z Jamendo! Parting from Jamendo!
 • Rozstanie z Jamendo! Parting from Jamendo!
  Dziękuję serdecznie za dotychczasowe wsparcie, pobieranie , słuchanie i komentowanie mojej muzyki. Po zaistniałych zmianach serwis Jamendo nie spełnia moich oczekiwań. Niestety twórcy serwisu, bez konsultacji z fanami i twórcami postanowili zmienić serwis - niestety na gorsze.
  Zapraszam na moją stronę http://www.beatlemarek.com/
  Na stronie Moja muzyka,Moje Widea,Fotografie prywatne i inne(Abbey Road w Londynie)Wolne Miasto Gdańsk,Stary Sopot..... oraz Grafiki(Klenczon,Różne,The Beatles)
  Pozdrawiam,Marek Pierzchał-Beatlemarek


  Thank you very much for your support so far, download, listen and comment my music. When such changes Jamendo service does not meet my expectations. Unfortunately, developers website, without consultation with the fans and the creators decided to change the service - unfortunately for the worse.
  Please visit my site:
  http://www.beatlemarek.com/
  On side My music,My Widea,Photos private and different(Abbey Road in London)Free City Danzig,Old Sopot..... as well as Graphic art(Klenczon,Different,The Beatles)
  I greet,Marek Pierzchał-Beatlemarek